STYRELSEN
Min webbplats

FUNKTION

NAMN

TELEFON

MAIL

Ordförande

Stefan Fryklund

070-606 01 15

Vice ordförande

Henrik Norberg

076-780 23 91

Kassör

Margareta Forsberg

070-325 66 22

Stugvärd

Lian Fryklund

070-172 94 12

Stugvärd

Cari-Ann Fryklund

070-676 10 78

Revisor

Tommie Karhu


Revisor

Elin Jonsson

070-687 82 02

Ledamot

Ulf Jonsson

070-321 66 42

Ledamot

Christoffer Fryklund

073-097 20 45

Suppleant

Ulf Westberg

070-654 27 17

Suppleant

Sekreterare

Anders Jönsson

Ulrika Edholm

070-260 46 30

070-

Byggnad och webbansvarig

Thomas Fryklund

070-172 94 13

Materialförvaltare / teknik

Stefan Fryklund

070-606 01 15

Valberedning

Tove Guddingsmo

070-379 37 46

Valberedning

Monika Hansson


Revisors suppleant

Janne Forsberg


Revisors suppleant

Doris Fryklund

070-363 07 13

QUISQUE

Copyright © All Rights Reserved